Toekomstbestendige huisartsenzorg

Inleiding
In Friesland willen we graag samen bouwen aan toekomstbestendige huisartsenzorg. Goed georganiseerde huisartsenzorg waarin er meer tijd is voor de patiënt, aandacht is voor kwetsbare groepen en digitalisering een belangrijke rol speelt.

In 2019 hebben de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Ineen en Zorgverzekeraars Nederland  een hoofdlijnenakkoord (HLA) gesloten. In Friesland bieden we vanuit dit hoofdlijnenakkoord huisartsenpraktijken thema’s aan die zich richten op toekomstbestendige huisartsenzorg.

Voor het uitwerken van deze thema’s zijn HLA-gelden beschikbaar (prestatie ToekomstBestendige HuisartsenZorg (TBHZ)). De inzet van HLA-gelden in Friesland is een afspraak tussen de Friese Huisartsen Vereniging (FHV) en Zilveren Kruis. Dokterszorg verzorgt als ‘regio-organisatie’ de uitvoering.

In 2023 kunnen de Friese praktijken kiezen uit twee modules.  Binnen deze modules zijn keuzemogelijkheden. Hierover zijn de huisartsenpraktijken op maandag 12 juni 2023  per e-mail geïnformeerd. Praktijken konden zich tot 26 juni 2023 op een van de modules inschrijven. 

Modules 2023

Doel
De modules zijn een extra stimulans voor de patiëntenzorg en de organisatie van de huisartsenpraktijken. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan toekomstbestendige huisartsenzorg.