Zorg op Afstand

Inleiding 

Het inzetten van e-health en thuismeters binnen huisartsenpraktijken is onderdeel van toekomstbestendige huisartsenzorg. In 2023 kun je voor 'Zorg op afstand' kiezen uit een drietal modules. Binnen die modules zijn weer verschillende opties. Module 1 is gericht op het starten met 'Zorg op afstand' en alleen bedoeld voor praktijken die nog niet eerder gekozen hebben voor een module 'Zorg op afstand' van de prestatie TBHZ. Module 2 is geschikt voor praktijken die al wel met 'Zorg op afstand' zijn gestart. Module 3 heeft betrekking op de ICT-ladder en digi-vaardigheid in de praktijk.  

Aanbod modules 2023

Module 1: Klaar voor digitale Zorg op afstand
Deze module is voor praktijken die zich nog niet eerder hebben ingeschreven op de module 'Zorg op afstand' van de prestatie 'HLA 2021' of ‘TBHZ 2022’.  De module heeft twee opties, namelijk:

1 A: Starten met Zorg op Afstand – Basis
1 B: Starten met Zorg op Afstand – Thuismeten COPD (MonitAir)

Module 2: Verder met Zorg op Afstand
Deze module is voor praktijken die zich al eens ingeschreven hebben voor 'Zorg op Afstand' van de prestatie ‘HLA 2021’ of ‘TBHZ 2022’. De module biedt verdieping en mogelijkheden tot opschaling. De module heeft twee opties, namelijk:

2 A: Verder met Zorg op Afstand - Thuismeten DM2/CVRM
2 B: Verder met Zorg op Afstand - Thuismeten COPD (MonitAir)

Module 3: ICT-ladder en digi-vaardigheid in de Friese huisartsenpraktijk
Deze module heeft ook twee opties, te weten:

 3A: Start met ICT-ladder
 3B: Verdieping ICT-ladder (een vervolg op maat voor praktijken die al gestart zijn met de ICT- ladder pilot in 2022)