Praktijkanalyse

De module ‘Praktijkanalyse’ richt zich op de bedrijfsvoering van de praktijk, de effectiviteit van het team en de werkprocessen. Deze uitkomsten worden gecombineerd met de eigen verbeterbehoefte. De praktijkanalyse bestaat uit een scan, intake en een plangesprek.

De analyse geeft inzicht in de praktijkvoering en brengt verbeterpunten in beeld voor de optimalisatie van de praktijkvoering en verhoging van de werksfeer. Hierbij wordt ook gekeken naar de toekomstbestendigheid, met aandacht voor arbeidsmarktproblematiek en huidige en toekomstige ontwikkelingen in de zorg.

Doel
Het doel van de praktijkanalyse is om de huisartsenpraktijk optimaal te organiseren en de praktijkvoering effectief en kwalitatief hoogstaand te laten functioneren, nu en in de toekomst.

Aanbod modules 2022
In 2022 is er een drietal opties met betrekking tot het thema 'Praktijkanalyse':

Praktijkanalyse algemeen (optie 1)
De praktijkanalyse start met een brede scan. Daarna volgt een verdieping op specifieke onderdelen naar aanleiding van de uitkomsten van de scan en de vraag van de huisartsenpraktijk. In een plangesprek worden de resultaten besproken en bovendien wordt een advies gegeven voor een plan van aanpak. Op de volgende aspecten en onderwerpen wordt tijdens de analyse ingegaan:

AspectOnderwerp
Praktijkvoering & Processenwerkwijzen, samenwerking, AVG, overleggen, planning en spreekuren
Personeeltaakdelegatie, werkervaring, werkdruk, werkplezier, ontwikkeling en Medewerker Tevredenheid Onderzoek (MTO) en cultuur
Patiënten & Partnersbereikbaarheid, consultvoering, communicatie, zorginhoudelijke ontwikkelingen, zorgvraag en samenwerkingspartners/netwerken
Productiefinanciële parameters, declaraties en welke zorg lever je wel of juist niet
Perspectieftoekomstbestendigheid, overname op termijn en wat is hiervoor op welke termijn nodig

 

 

Verdieping op overname (optie 2)
Bij deze optie wordt bij de analyse het hoofdthema / de vraagstelling:  'Hoe krijg ik mijn praktijk op orde en interessant voor overnamekandidaten?'.  Tijdens de analyse wordt dieper ingezoomd op bijvoorbeeld inzicht in een plan voor acquisitie overnamekandidaten, het overnameklaarmaken van de praktijk of het etaleren van de praktijk.

Vervolgtraject optie 1 en 2
Voor zowel optie 1 als optie 2 geldt dat een vervolgtraject mogelijk is. Dit is een begeleidingstraject bij het plan van aanpak. Het is bedoeld voor het doen van aanpassingen in de praktijk die voortkomen uit de analyse. Dit traject heeft een doorlooptijd van circa 16 weken. De ondersteuningsinzet is 4 uur per week. Deze inzet van 64 uur per normpraktijk kan, naast de eigen tijdsinvestering, worden bekostigd uit het toegekende praktijkbudget. 

Plan van aanpak vervolg (optie 3)
Praktijken die in 2021 voor de module 'Praktijkanalyse' hebben gekozen, kunnen kiezen voor een vervolg op het plan van aanpak 2021. Hierbij geldt wel dat het, in de module van 2021 opgenomen, traject van 16 weken voor de uitvoering van het plan van aanpak aantoonbaar is uitgevoerd.