Positieve Gezondheid

Van ziektegerichte naar persoonsgerichte benadering  
Positieve Gezondheid is een benadering binnen de gezondheidszorg die niet de ziekte, maar een betekenisvol leven centraal stelt. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens. Dit betekent een andere benadering door zorgverleners. Samenwerking binnen en tussen het gezondheidsdomein en het sociale domein is daarbij van wezenlijk belang.

Doel
Met het concept van Positieve Gezondheid kunnen zorgverleners patiënten helpen een betere gezondheid te ervaren. Patiënten kunnen hun eigen kracht inzetten en (informele en sociale) netwerken beter benutten. We verwachten dat dit leidt tot demedicaliseren van onderliggende problematiek en behoeften en uiteindelijk tot minder herhaalconsulten en verwijzingen naar de tweede lijn.

Aanbod modules 2022
In 2021 was er een module 'Positieve Gezondheid'. Deze module bieden wij in 2022 ook weer aan, namelijk de basistraining 'Positieve Gezondheid'. Daarnaast is er nog een verdiepingsprogramma, waarbij je kunt kiezen uit keuze twee opties.  

Basistraining Positieve Gezondheid (optie 1)

Zorgverleners gaan

  • de focus leggen op het vermogen van mensen om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan (veerkracht), vanuit de eigen regie.
  • kijken met een brede blik vanuit de verschillende dimensies van ervaren gezondheid: “Hoe gaat het met u, wat is voor u belangrijk en wat zou u willen veranderen?”
  • het zorg- en ondersteuningsaanbod beter afstemmen op de behoefte van de patiënt.

Dit vraagt

  • vaardigheden om “het andere gesprek” te voeren, waarbij niet direct gezocht wordt naar een oplossing voor een probleem, maar waar je ingaat op datgene wat de ander echt belangrijk vindt.
  • een andere wijze van praktijkvoering waarbij er meer tijd voor de patiënt ontstaat en de gespreksvoering anders wordt.
  • een brede samenwerking binnen de huisartsenpraktijk en met paramedici, thuiszorg en sociaal domein.
  • inzicht in elkaars expertise en elkaar weten te vinden als netwerkpartners.

Verdiepingsprogramma's (optie 2)
Naast de basistraining bieden we twee verdiepingsprogramma's aan. 

2.1 Verdiepingsprogramma persoonsgerichte zorg 
In 2021 hebben 33 praktijken de basistraining 'Positieve Gezondheid' gevolgd. Voor deze praktijken is er een verdiepingsprogramma om de werkwijze verder te kunnen integreren in de praktijk.  

2.2 Verdiepingsprogramma “Je Goed voelen en Goed doen” 
Zorgverleners gaan leren “Je Goed voelen en Goed doen” met elkaar in balans te brengen. Zij worden uitgedaagd om acht praktische principes (kies slim, begin bij wat goed is, train goede basisgewoontes, doe moeite als iets de moeite waard is, richt je aandacht, bouw aan vertrouwen, varieer en heb plezier)  te gebruiken om deze balans te krijgen en te houden.

Dit programma sluit aan bij het werken vanuit Positieve Gezondheid en positieve psychologie. De regie ligt bij de medewerker, er wordt gestreefd naar onderlinge verbinding en vanuit de drive en doelen van de medewerker wordt gekeken welke kleine en effectieve stappen hij direct kan zetten om zijn dag een stukje lichter, mooier en waardevoller te maken.

Optie 2.2 is bedoeld voor praktijken die in 2021 de basistraining 'Positieve Gezondheid' hebben gevolgd óf de module Praktijkanalyse.