Vergoeding

Voor alle vier de opties van de module 'Praktijkanalyse' geldt dat het praktijkbudget, de vergoeding die je vanuit de zorgverzekeraar ontvangt, is bedoeld voor de analyse van de bedrijfsvoering en de begeleiding bij het plan van aanpak door een praktijkmanager van Dokterszorg. De praktijk ontvangt hiervoor een factuur van Dokterszorg. Per normpraktijk staat hier 22 - 30 uur voor. Bovendien is er in het praktijkbudget ruimte voor tijdsinvestering van de praktijkmedewerkers.

Ook het begeleidingstraject met een doorlooptijd van circa 16 weken en ondersteuningsinzet van 4 uur per week (64 - 72 uur per normpraktijk), kan worden bekostigd uit het praktijkbudget.