Inhoud

Het thema 'Positieve Gezondheid' heeft een drietal modules waaruit je kunt kiezen. Hieronder wordt de inhoud van de modules weergegeven.

Basistraining Positieve Gezondheid & gesprekken voeren (optie 1)

De basistraining  ‘Positieve Gezondheid’ begint met een introductie. Voor de zorgverleners in de huisartsenpraktijk, die consultgesprekken voeren, is er een training 'Positieve Gezondheid & gesprekken voeren'. Daarnaast geven we een workshop 'Positieve Gezondheid' voor de doktersassistentes. Dokterszorg organiseert deze scholingen samen met Visiom, opleidingspartner van IPH.

Introductie Positieve Gezondheid
De Introductie Positieve Gezondheid bestaat uit een e-learning inclusief persoonlijk gesprek met een PG-professional. Elke praktijk ontvangt ook een handboek Positieve Gezondheid. In de introductie wordt duidelijk wat Positieve Gezondheid inhoudt. De deelnemer gaat ontdekken wat de betekenis ervan is voor zijn eigen werk. De omvang van deze introductie is vijf  studie-uren. De introductie is voor zorgverleners die consulten voeren en de doktersassistenten. Wij rekenen op 6 deelnemers per normpraktijk.

Training Positieve Gezondheid & gesprekken voeren
De geaccrediteerde training ‘Positieve Gezondheid & gesprekken voeren’ bestaat uit vier bijeenkomsten van 2,5 uur. De deelnemers aan de training worden geïnspireerd en ondersteund om vanuit hun eigen rol bij te dragen aan het werken met Positieve Gezondheid. Tijdens de trainingen wordt met de groep gefocust op oefenen, ervaren, uitwisselen en toepassen. De training is voor zorgverleners die de consulten voeren. Wij rekenen op 4 deelnemers per normpraktijk. Dit betekent dat trainingsgroepen worden samengesteld uit verschillende praktijken.

 

Wij adviseren praktijken deze training waar mogelijk samen met netwerkpartners te doen. Hierdoor kun je elkaar versterken in de manier waarop je in gesprek gaat met een patiënt. Goed om te weten: netwerkpartners zijn zelf verantwoordelijk voor hun deel van de scholingskosten.

Accreditatie van de training
De volledige training , die bestaat uit de introductiemodule en de training, is geaccrediteerd door V&VN, NVvPO, Doktersassistenten, LV POH-GGZ, en ABAN cluster 1, 2 en 3. De accreditatie is gekoppeld aan het iPH certificaat ‘Werken met Positieve Gezondheid’.

Workshop doktersassistenten
Doktersassistenten (en eventuele andere medewerkers / netwerkpartners die geen consultgesprekken voeren met patiënten) volgen de Introductie Positieve Gezondheid, gevolgd door een workshop specifiek voor hen. Wij rekenen op 2 doktersassistentes per normprakijk.

Dekking kosten
De prestatiegelden dekken de trainingskosten van circa 6 medewerkers per normpraktijk, trainingsmateriaal, accreditatie en (deels) de tijdinvestering en/of vervanging van de medewerkers.

Ondersteuning Dokterszorg
De praktijk mag voor de uitvoering van de module van Dokterszorg het volgende verwachten:

  • het organiseren van alle scholingen
  • de opleiding en inzet van begeleiders (gidsen) in de implementatiefase

 

Verdiepingsprogramma Persoonsgerichte zorg (optie 2.1)
Het verdiepingsprogramma bestaat uit netwerkbijeenkomsten, workshops en eventueel individuele videotraining. 

Ondersteuning bij netwerkbijeenkomsten
Praktijken die de basistraining hebben gevolgd, gaan in netwerkbijeenkomsten aan de slag met casuïstiekbespreking en implementatievraagstukken. Deze bijeenkomsten worden verzorgd door de gidsen Positieve Gezondheid die in 2021 zijn begonnen.  De praktijken kunnen extra expertise inschakelen als zelfstandige netwerkbijeenkomsten niet genoeg opleveren of als er vragen ontstaan die niet onderling kunnen worden beantwoord.

Modulaire training gespreksvoering en coaching voor de eerstelijnszorg
In drie workshops van 2,5 uur wordt aandacht besteed aan gespreksvaardigheden. De thema’s zijn:

  • Aansluiten bij de motivatie en zingeving van de zorgvrager
  • Persoonsgericht werken in korte zorgconsulten
  • Komen tot haalbare en effectieve actiepunten voor een zorgvrager

We rekenen op 4 deelnemers per normpraktijk. Een trainingsgroep bestaat uit maximaal 12 personen. Dit betekent dat trainingsgroepen worden samengesteld uit verschillende praktijken.

Individuele videotraining
Een individuele videotraining is op aanvraag. Een professional uit de eerstelijnszorgpraktijk kan een of meer gesprekken met zorgvragers opnemen op video en een uur persoonlijke coaching ontvangen voor het verbeteren van zijn gesprekken. In lijn met Positieve Gezondheid wordt gefocust op:

  • Sterke punten van de zorgprofessional
  • De persoonlijke stijl en leerwensen van de zorgprofessional
  • De door de zorgprofessional gewenste effecten
  • Het vinden van eenvoudige verbeterstappen die motiverend werken voor de zorgprofessional

Accreditatie
Accreditatie voor dit traject wordt aangevraagd. 

Dekking kosten
De prestatiegelden dekken de trainingskosten van circa 4 medewerkers per normpraktijk, trainingsmateriaal, accreditatie en (deels) de tijdinvestering en/of vervanging van de medewerkers.

Eisen deelname
Voor dit verdiepingsprogramma is een geaccrediteerde basiscursus Positieve Gezondheid vereist. Er is een beperkt aantal IPH gecertificeerde instituten, zoals Vilans en Visiom. Als een praktijk bij een anders instituut een cursus heeft gevolgd, moet deze wel IPH geaccrediteerd zijn om deel te mogen nemen aan dit verdiepingsprogramma (optie 2.1).
 

Verdiepingsprogramma Je Goed voelen en Goed doen (optie 2.2)
Dit verdiepingsprogramma bestaat uit een werkplezierpeiling workshops en eventueel persoonlijke coaching.

Werkplezierpeiling
In inspirerende groepssessies wordt een werkplezierpeiling gedaan. Deelnemers gaan aan de hand van het 'Spinnenweb Positieve Gezondheid' in een online opdracht kijken hoe het ervoor staat met hun werkplezier en balans. Ze gaan samen vaststellen welke onderwerpen ze graag aandacht willen geven. Daaruit kunnen persoonlijke en/of gezamenlijke doelen naar voren komen, die in een luchtige vorm en geanonimiseerd worden teruggekoppeld aan de praktijk.

Workshops
In drie workshops van ieder 2,5 uur wordt ingegaan op de acht principes voor het vergroten van je (werk)plezier. De deelnemers gaan de principes toepassen op hun eigen dag of week. Er vindt veel uitwisseling plaats en de workshops hebben een luchtige toon. Binnen de workshops gaan de deelnemers ook acties formuleren om met hun opbrengsten en hun gevonden energie collega’s te inspireren en te betrekken. We rekenen op alle medewerkers van de praktijk.

Leidinggevenden (praktijkhouders)
Voor de praktijkhouders en andere kartrekkers worden twee afzonderlijke sessies van 2 uur georganiseerd, waarin zij stilstaan bij hun eigen (werk)plezier én waarin wordt bekeken hoe je de acht principes vertaalt naar het werken in het team, bijvoorbeeld door de opzet van een werkoverleg erop in te richten.

Persoonlijke coaching (op aanvraag per persoon)
Voor medewerkers die in het programma constateren dat ze een vraagstuk hebben dat ze zelfstandig niet goed genoeg kunnen oppakken, kan een individueel coachingsgesprek worden aangevraagd.

Dekking kosten
De prestatiegelden dekken (deels) de trainingskosten, trainingsmateriaal, accreditatie en (deels) de tijdinvestering en/of vervanging van de medewerkers.